4 Range Of Motion


- The Global Fascia Test


Den effektive vej til at give dine patienter fuld Range Of Motion og symmetri samt færre smerter

Vil du have et nyt stærkt redskab i din fysioterapeutiske værktøjskasse, som gør dig i stand til, via én simpel, overskuelig og hurtig test:

at kunne undersøge alle dine patienter mere effektfuldt?

at behandle langvarige eller tilbagevendende smerter/spændinger?

at hjælpe patienter af med komplekse, komplicerede og/eller invaliderende problemer?

at spare nogle patienter for operationer og medicinering?

at give patienter med kroniske sygdomme/tilstande færre smerter og større bevægelighed?

at hjælpe sportsudøvere til endnu bedre præstationer?

Kort sagt:

at diagnosticere og behandle dine patienter mere præcist og opnå større effekt?

4ROM er en resultatskabende fysioterapeutisk test- og diagnosticeringsmetode, som kan anvendes i alle former for fysioterapeutisk praksis.

Ikke diagnosespecifik

Ikke symptomspecifik

Ikke konceptspecifik

Ikke afhængig af alder, køn, livsforløb mv.

Med 4ROM får du redskaber til test, diagnosticering og behandling, der giver dig et endnu stærkere grundlag for at hjælpe dine patienter.

Kernen i metoden 4ROM er den grundlæggende forståelse, at alle patienter uanset alder, køn, beskæftigelse og helbredstilstand har en naturlig nedsat bevægelighed langs én af fire globale linjer.

 

Denne nedsatte bevægelighed kan forårsage, vedligeholde eller forstærke lokale symptomer og bør derfor diagnosticeres og behandles, inden eventuel lokal behandling igangsættes.

 

Ved hjælp af 4ROM-metoden kan du således nøjes med at teste og diagnosticere dine patienter ud fra fire overordnede linjer – og umiddelbart herefter igangsætte en målrettet behandling, der hurtigt vil skabe forbedring af patientens symptomer.

Metoden tager

udgangspunkt i viden om fasciens fysiologi, undersøgelse og behandling, men 4ROM kan anvendes, uanset hvilke metoder og værktøjer du anvender i din daglige fysioterapeutiske praksis.

Metoden 4ROM består af:

 

 


TEST


Global 

Fascia Test

GFT-testen gør dig i stand til, via 7 trin, at afklare, hvor patienten har global nedsat ROM og asymmetri. Testen er hverken diagnosespecifik eller konceptspecifik.

DIAGNOSTICERING


De 4 linjer


Testen viser tydeligt udgangspunktet for og mønsteret i patientens globale problem. Patienten kategoriseres inden for en af de fire globale fascielinjer.

AFKLARING


Ratiomodellen


Med ratiomodellen afklares det, om de enkelte symptomer er lokalt forankrede eller globalt forankrede i de 4 linjer. Dette afgør, om de skal behandles lokalt eller globalt.

BEHANDLING


Din foretrukne

praksis

Det globale problem behandles med fascieteknikker eller de metoder og værktøjer, du foretrækker. Herefter kan eventuelle tilbageværende lokale problemer behandles.

Hvem står bag?

4ROM er udviklet af fysioterapeut Peter Larsen, indehaver af Gug Fysioterapi – Center for Fascial Manipulation.

 

Peter Larsen har været fysioterapeut i mere end 20 år og er en af Danmarks mest erfarne behandlere inden for metoden fascial manipulation. Han er grundlægger af 4ROM-metoden og afholder kurser i 4ROM for fysioterapeuter og andre behandlere.

KURSUS

Lær at anvende 4ROM i din egen praksis

På kurset får du en grundig indføring i 4ROM-metoden og lærer at bruge testen GFT hands-on til at diagnosticere globale problemer hos patienter, identificere den relevante linje samt definere et optimalt behandlingsforløb for patienten.

 

Efter kurset vil du med det samme kunne anvende 4ROM-metoden i egen praksis.